Architectuur

Premark heeft veel ervaring met het ontwerpen van uitbreidingen, herindelingen, renovaties en nieuwbouw van met name onderwijs- en utiliteitsgebouwen. Dit kan variëren van bijvoorbeeld het bouwkundig en logistiek verbeteren van een schoolgebouw tot de realisatie van een complete nieuwbouw. Het ontwerp alsmede alle overige architectentaken worden uitgevoerd door de bij Premark aanwezige, geregistreerde architecten.

De ontwerpvisie binnen Premark heeft als uitgangspunt het creëren van gebouwen die met een eigen identiteit harmoniëren in hun omgeving.

Daarnaast staat een pragmatische vertaling van het programma van eisen voorop, om zo een doelmatig en helder gebouw te realiseren met lichte prettige ruimten.

Aangezien het ontwerpproces hand in hand gaat met een gedetailleerde budgettering kan reeds in een vroeg stadium de haalbaarheid van een project worden getoetst. Ook is Premark in de ontwerpfase al actief bezig met Duurzaam Bouwen, waarbij verantwoord materiaalgebruik samengaat met de integratie van milieu- en energetisch besparende maatregelen.

De kracht van Premark
zit in de symbiose van
de disciplines

 

E-melding: Online gebouwbeheer

E-melding.nl is een webapplicatie waarmee het dagelijks onderhoud van gebouwen gestroomlijnd wordt, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers

Ga naar de E-melding website