Home

Opgericht in 1988 als bouwkundig adviesbureau met als primaire taken en specialisme onderwijs en planmatig onderhoud. In de loop der jaren zijn de activiteiten verbreed maar ligt het accent nog steeds op onderwijshuisvesting in de breedste zin van het woord.

Premark Advies & Architectuur is nu gespecialiseerd in advisering van bedrijven en instellingen (met name schoolbesturen) op het gebied van vooronderzoek, kostenindicatie, architectuur, bouwmanagement, onderhoud en regelgeving.

Uitgangspunten bij de adviezen en ontwerpen van Premark zijn reële begrotingen (er wordt zo min mogelijk met richtprijzen gewerkt) en het in een vroeg stadium van het bouwproces creëren van een wisselwerking tussen alle processen en activiteiten binnen het bouwproces. Hierbij valt te denken aan de relatie ontwerp - budget, zodat reeds in het begin van het bouwproces duidelijkheid wordt verkregen omtrent de mogelijkheden en haalbaarheid van het (bouw-)project.

De kracht van Premark
zit in de symbiose van
de disciplines

 

E-melding: Online gebouwbeheer

E-melding.nl is een webapplicatie waarmee het dagelijks onderhoud van gebouwen gestroomlijnd wordt, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers

Ga naar de E-melding website