Bouwmanagement

Het opstellen van budgettering en bestekken, het verzorgen van aanbestedingen, het voeren van bouwbegeleiding, het houden van kwaliteitscontroles en het verzorgen van budgetbewaking tijdens de uitvoering van bouwkundige werkzaamheden is slechts een deel van de activiteiten. Voor de opdrachtgever verzorgen wij onder meer het voorzitten van bouwvergaderingen, de coördinatie tussen de diverse adviseurs en/of het verzorgen van financieel management van een project. Naast het begeleiden van projecten verzorgt Premark ook turn-key opleveringen van tijdelijke huisvesting voor onderwijsinstellingen.

Genoemde bouwkundige werkzaamheden betreffen (vervangende) nieuwbouw, uitbreidingen, renovaties cq herindelingen, grootschalig onderhoud, aanpassingen in het kader van veranderende wet- en regelgeving en meer. Vaak betreffen de projecten van Premark combinaties van voornoemde werkzaamheden, zodat sprake is van een geïntegreerd bouwproces.

De kracht van Premark
zit in de symbiose van
de disciplines

 

E-melding: Online gebouwbeheer

E-melding.nl is een webapplicatie waarmee het dagelijks onderhoud van gebouwen gestroomlijnd wordt, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers

Ga naar de E-melding website